Keresés
Könyv

A kémia újabb eredményei 95. kötet

nem ismert
Író: Kiss Éva
Induló ár:  3 200 Ft
2 720 Ft

Készlet: Nem beszerezhető

Várható szállítás: Bizonytalan

Kiss Éva ismerteti a szilárd hordozón kialakított, molekulárisan rendezett, Langmuir--Blodgett (LB) -filmeket, melyek az érdeklődés előterébe kerültek, mivel a nem lineáris optika, a szenzorok, a felületmódosítás, a katalízis és az elektródbevonatok területén ultravékony funkcionális elemként használhatóak. Az LB-technika olyan lehetőség, amellyel a molekuláris kölcsönhatások, a filmszerkezet is egyszerűen befolyásolható, egyedi molekularétegeket tervszerűen lehet periodikus szerkezetté rendezni. Az utóbbi évek legfontosabb eredménye a nagyhatékonyságú szerkezetvizsgálati és különféle jellemzési módszerek fejlődése mellett az új elemekből, funkcionális polimerekből, biomolekulákból, nanorészecskékből való LB-építkezés. Csákvári Béla és Rohonczy János összefoglalják a különböző kémiai entitásoknak héliumban és egyéb nemesgázokban való oldási mechanizmusait. Bemutatják a nemesgáz-clusterek felhasználásának lehetőségét a szennyezésmentes, és így környezetkímélő kémiai szintézisekre alapozható nagyipari technológiák jövőbeni megteremtésében. Fontos körülmény, hogy az ezen szintézisek során felhasznált nemesgázok visszanyerhetők, következésképpen újrahasznosíthatók. Rohonczy János, ismerteti a szilárd anyagok NMR-spektrumában a jelkiszélesedésért felelős mágneses kölcsönhatások fajtáit és azok irányfüggését. Részletesen bemutatja a kvadrupólus atommagok jelkiszélesedésének csökkentésében áttörésnek számító kétdimenziós MQMAS (Multiple Quantum Magic Angle Spinning) technikát. A módszer elvének és változatainak tárgyalását követően, kvadrupólus magfajtánként felsorolva, bemutatja a korszerű anyagtudomány azon területeit, ahol az MQMAS technika látványos sikereket ért el.

Népszerű a termék vásárlói körében

2 974 Ft 3 499 Ft
top 7

Arséne Lupin, az úri betörő

Könyv

  Száll.: 1-2 nap

2 542 Ft 2 990 Ft